ELECTROMECANICA PLOIESTI

Impreuna pentru binele tau
  


       Sistemul de management al calitatii

        Sistemul de Management al Calitatii         Sistemul de management al calitatii corespunzator domeniului nostru de activitate, a fost implementat inca din anul 1996, cand, in urma evaluarii efectuate de catre Asociatia pentru Calitate-“Q”- ASOQ s-a emis Certificatul nr. 31/15.08.1996.


Mentinerea si imbunatatirea continua a SMC au constituit o preocupare permanenta, certificatele eliberate ulterior de OMCAS in 1997, 2002 si 2005 reprezentand recunoasterea eforturilor depuse in acest sens.


In perioada 2008÷2018 Sistemul de management al calitatii a fost certificat de catre CERTIND Bucuresti conform cerintelor SR EN ISO 9001:2008 si AQAP 2110 si a detinut certificatele:


       - Certificat CERTIND nr. 2150 C/19.12.2008, conform SR EN ISO 9001: 2001;


       - Certificat CERTIND nr. 4887 C/20.12.2011, conform SE EN ISO 9001:2008;


       - Certificat CERTIND nr. 8681 C/20.12.2014, conform SR EN ISO 9001:2008;


       - Certificat CERTIND nr. 26/20.12.2014, conform AQAP 2110:2009.


Incepand cu anul 2017 S. Electromecanica S.A a stabilit si a implementat un Sistem de Management Integrat (calitate-mediu-sanatate si securitate in munca) conform standardelor: SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS 18001:2008.


Tot odata au fost implementate cerintele AQAP privind asigurarea calitatii produselor executate de catre societate conform cerintelor NATO: AQAP 2110:2016.


In anul 2018 S. Electromecanica S.A. a fost certificata de organismul CERTIND si detine urmatoarele certificate:


       - Certificat CERTIND nr. 17496 C/01.02.2018, privind implementarea si mentinerea cerintelor de calitate conform SR EN ISO 9001:2015, valabil pana la data de 31.01.2021;


       - Certificat CERTIND nr. 17496 M/01.02.2018, privind implementarea si mentinerea cerintelor de mediu, conform SR EN ISO 14001:2015, valabil pana la data de 31.01.2021;


       - Certificat CERTIND nr. 17496 SS/01.02.2018, privind implementarea si mentinerea cerintelor de sanatate si securitate ocupationala, conform SR OHSAS 18001:2008, valabil pana la data de 31.01.2021.


       - Certificat CERTIND nr. 17496 AQAP/01.02.2018, privind implementarea si mentinerea cerintelor de calitate conform AQAP 2110:2016 (standard militar), valabil pana la data de 31.01.2021.


In anul 2021 S. Electromecanica S.A. a fost recertificata de organismul CERTIND si detine urmatoarele certificate:


       - Certificat CERTIND nr. 20959 C/28.01.2021, privind implementarea si mentinerea cerintelor de calitate conform SR EN ISO 9001:2015, valabil pana la data de 31.01.2024;


       - Certificat CERTIND nr. 20959 M/28.01.2021, privind implementarea si mentinerea cerintelor de mediu, conform SR EN ISO 14001:2015, valabil pana la data de 31.01.2024;


       - Certificat CERTIND nr. 20959 SS/28.01.2021, privind implementarea si mentinerea cerintelor de sanatate si securitate ocupationala, conform SR EN 45001:2018, valabil pana la data de 31.01.2024.


       - Certificat OMCAS nr. 48 /16.06.2021, privind implementarea si mentinerea cerintelor de calitate conform AQAP 2110:2016 (standard militar), valabil pana la data de 15.06.2023.